Aanvraag voor oefenpartijen - Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Maken van oefenbestanden op verzoek.

Ik krijg regelmatig verzoeken van koorzangers voor het maken van oefenbestanden van stukken die nog niet op mijn website staan.
Tot nu toe heb ik dit altijd gedaan zonder hiervoor een geldelijke vergoeding te vragen.
Ik ben er echter van overtuigd dat mensen die mijn oefenbestanden voor zichzelf als een fijn en belangrijk hulpmiddel ervaren bij het instuderen van hun partij, ook bereid zullen zijn een kleine vergoeding te betalen als zijzelf een verzoek indienen.

Vergoeding:
Het starttarief bedraagt €5,00
Daarnaast reken ik voor elke 25 maten met begeleiding en tekst een bedrag van €1,00

Voorbeeld:
Een muziekstuk bestaande uit 150 maten kost u dus €11,00
€5,00 (starttarief) + €6,00 voor het maken van het oefenbestand (150/25).

Een complete mis van 1000 maten komt dan op €45,00
€5,00 (starttarief) + €40,00 voor het maken van het oefenbestand (1000/25).

Per aanvraag wordt het starttarief slechts éénmaal berekend, ongeacht het aantal stukken.

Betaling vindt pas plaats als de oefenbestanden klaar zijn en op de website staan. Ik zal u hierover informeren via het e-mailadres waarmee u uw verzoek hebt ingediend. Hierbij zal ik ook het bankrekening nummer aangeven waarop u het bedrag dient over te maken.

Voorwaarden:
Aan het maken van oefenbestanden op verzoek zijn een aantal voorwaarden verbonden.
  1. Ik ben vrij om zonder opgaaf van reden te beslissen of ik een verzoek aanvaard of niet. U wordt over mijn beslissing geïnformeerd.
  2. Bij aanvaarding van het verzoek zal ik u vooraf een opgave doen van de totale kosten. Als u hier niet binnen 3 dagen op reageert, dan ga ik ervan uit dat u met de kosten akkoord gaat.
  3. Het verzoek dient altijd vergezeld te gaan van een nieuw klavieruittreksel of een scan hiervan, of in ieder geval een zeer duidelijk en scherp pdf bestand dat zonder problemen gelezen kan worden door het programma photoscore Ultimate dat ik gebruik.
  4. Ik zal altijd trachten om de oefenbestanden binnen 1 maand na aanvraag te realiseren. Als dit door onvoorziene omstandigheden niet lukt, dan zal ik u hierover informeren.
  5. Alle aangevraagde oefenbestanden komen op mijn website te staan en zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Terug naar de inhoud