Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Gloria in excelsis Deo (Thomas Weelkes)
Thomas Weelkes-Gloria in excelsis Deo
Sung by King s College Choir, Cambridge
Toelichting
De Engelse componist en organist Thomas Weelkes, geboren in 1576, wordt beschouwd als een van de beste Tudor-componisten, bekend om madrigalen en anthems. In een carrière die zich uitstrekte over de meest vruchtbare periode in de Engelse muziekgeschiedenis, bestudeerde Weelkes de Vlaamse polyfone techniek die werd gebruikt door William Byrd, maar raakte hij ook bekend met het Italiaanse madrigaal van Thomas Morley.  Er is weinig bekend over een groot deel van de Weelkes-opleiding, maar hij behaalde in 1602 een bachelor in muziek van de Oxford University, was organist aan de kathedraal van Chichester en koorzanger aan het Winchester College.  Ondanks zijn talent werd Weelkes ontslagen wegens gebruikelijke dronkenschap en afwezigheid van taken.  Hij stond bekend als een berucht vloeker en godslasteraar.  De beste madrigalen van Weelkes verschenen in 1600, waaronder O Care, Thou Wilt Despatch Me, bekend om o.a zijn chromatiek. Veel van zijn werk stond bekend om zijn duistere sfeer, zoals te zien is in de anthem "O Lord, Arise".  Hoewel ze de lichtheid van Morley misten, waren de werken van Weelkes avontuurlijker, hadden ze sterkere banden met een gemengde muziektraditie en vertoonden ze een breder scala aan woordkeuzes.  Na 1608 publiceerde Weelkes geen madrigalen meer, maar wijdde hij zijn energie aan kerkmuziek, zoals de anthems "Hosanna to the son of David", "Alleluia, I heard a voice" en "Gloria in excelsis deo".  Van de componisten van zijn tijd schreef Weelkes het grootste aantal voor Anglicaanse diensten.  In 1622 stierf de vrouw van Weelkes, waardoor hij zwaarder ging drinken.  Hij stierf in 1623 de dag nadat hij een testament had opgesteld waarin onder meer stond dat vlees, drank en onderdak moest worden betaald voor de vriend in wiens huis hij stierf.
 
Terug naar de inhoud