Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Bruckner: (Christus factus est WAB 11)
Sung by Bristol Cathedral Choir.
Toelichting

Christus factus est (WAB11) is een motet van  Anton Bruckner, zijn derde zetting van het Latijnse gradual “Christus factus est “ , gecomponeerd in 1884. Voordien componeerde Bruckner in 1844 een eerste stuk over dezelfde tekst als graduale van de Messe für den Gründonnerstag (WAB 9),  en in 1873 een motet (WAB 10) voor achtstemmig gemengd koor, drie trombones en snaarinstrumenten ad libitum. Het motet is een expressieve zetting van het graduale, beïnvloed door Wagners muziek.
 
 
Bruckner componeerde dit motet, dat gebruik maakt van het graduale van Witte Donderdag , op 25 mei 1884. Het stuk werd zes maanden later, op 9 november, uitgevoerd in de Wiener Hofmusikkapelle . Bruckner droeg het werk op aan Oddo Loidol, een van zijn studenten.
 
Het originele manuscript bevindt zich in een privécollectie (Dr. Wilhelm, Bottmingen ), maar transcripties ervan zijn te vinden in de archieven van de abdij van Kremsmünster en de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek .

Wat is een Graduale?
Het graduale is een gregoriaans gezang van de H. Mis dat in de Tridentijnse liturgie gezongen wordt in de voormis, tussen het epistel en het evangelie. In de Novus Ordo Missae wordt het graduale gezongen in de woorddienst (Liturgia verbi) tussen de eerste lezing en de tweede lezing. Het is meestal een ingewikkelde zangpartij die wordt voorbehouden voor de beste zangers.
Het graduale is een onderdeel van het Proprium Missae, het proprium van de Mis. Het woord graduale is afgeleid van het Latijnse woord gradus, trede. Men spreekt dan ook van trapgebed dat door de priester gebeden wordt na het voorlezen van het Epistel. Om het onderscheid te maken tussen het graduale als gezang en het graduale als boek, wordt de eerste ook wel Graduale Responsorium genoemd.
Terug naar de inhoud