Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
O salutaris hostia van Gioacchino Rossini
Stuttgart Vocal Ensemble
Oefennummer:
Bladmuziek:
Rossini wordt vaak beschouwd als vooral een componist van wereldlijke muziek, en om eerlijk te zijn, sommige van zijn sacrale missen zijn, nou ja, niet bepaald 'sacraal'; het meest voor de hand liggende voorbeeld zijn de twee missen die  "Messa di Gloria" en "Messa di Milano", die, als de tekst en wat echt spirituele muziek er niet waren, zouden kunnen doorgaan als cantates of zelfs operamateriaal. Als contrast zien we evhter een aantal stukken die, hoewel niet precies op één lijn met meer gevestigde sacrale muziek, verrassend mooi zijn voor een componist die "Il barbiere" en "L'italiana" in zijn cv heeft, mooie aanroepingen van de sacrale sfeer, inclusief het huidige eenvoudige maar adembenemende gebed voor gemengd koor, gecomponeerd rond 1857.

O salutaris Hostia
De tekst is van de hand van Thomas van Aquino (1225-1274), geschreven voor de lauden op Sacramentsdag, namelijk de hymne Verbum supernum prodens. De laatste twee strofen daarvan O salutaris hostia werden later toegevoegd door de Cisterciënzers en door menig componist afzonderlijk op muziek gezet.
Terug naar de inhoud