Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Chichester Psalms -Leonard Bernstein
Boys and Men's Choir of the Poznan Philharmonic "The Poznan Nightingales"
Oefennummers:
Chichester Psalms
Bladmuziek:
Chichester Psalms
Toelichting:

Chichester Psalms
De Chichester Psalms werden geschreven in opdracht van de zeer eerwaarde Walter Hussey, decaan van Chichester, voor het Southern Cathedrals Festival in 1965, waarbij de muzikanten van Chichester werden vergezeld door die van Salisbury en Winchester. De decaan, die een bekend voorvechter van de kunsten was, verzocht om de muziek 'een vleugje West Side Story ' te laten bevatten en Bernstein zelf zei dat hij wilde dat de muziek 'openhartig, zangerig, ritmisch en jeugdig' zou zijn.
Het werk is geschreven met een volledig mannenkoor in gedachten en de eerste uitvoering van deze versie vond plaats in de kathedraal van Chichester op 31 juli 1965. De uitverkochte première had echter al plaatsgevonden op 15 juli in New York, met de componist dirigeert het New York Philharmonic Orchestra en een gemengd koor.
Het werk bestaat uit drie delen, elk een bevestigende zetting van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van een volledige psalm, samen met een of meer verzen van een tweede psalm. Het stuk wordt altijd in het Hebreeuws uitgevoerd: Bernstein heeft nooit een Engelse vertaling goedgekeurd.
Deel I.
Het eerste deel begint met een korte inleiding in de vorm van een langzame, krachtige en dissonante fanfare-achtige zetting van Psalm 108 vers 2.
Urah, hanevel, v'chinor!
A'irah shachar!
Ontwaak, psalterium en harp:
ik zal de dageraad doen ontwaken!
De hoofdmoot van dit deel is een uitbundige en vrolijke zetting van Psalm 100 in zevenkwartsmaat. Het getal zeven, belangrijk in zowel de joodse als de christelijke traditie, komt ook prominent voor in de harmonische/melodische taal van de psalmen .
Aan het eind leiden een instrumentaal intermezzo en een kort vredig stukje rond de woorden 'Ki tov Adonai' (Want de Heer is goed) tot een klinkende coda.
Hari'u l'Adonai kol ha'arets.
Iv'du en Adonai b'simcha.
Bo'u l'fanav bir'nanah.
D'u ki Adonai Hu Elohim.
Hu asanu, v'lo anachnu.
Amo v'tson mar'ito.
Bo'u sh'arav b'todah,
Chatseirotav bit'hilah,
Hodu lo, bar'chu sh'mo.
Ki tov Adonai, l'olam chas'do,
V'ad dor vador emunato.
Maak een vreugdevol geluid voor de Heer, al jullie landen.
Dien de Heer met blijdschap.
Kom voor Zijn aanwezigheid met gezang.
Weet dat de Heer God is.
Hij heeft ons gemaakt, en niet wijzelf.
Wij zijn Zijn volk en de schapen van Zijn weide.
Ga Zijn poorten binnen met dankzegging,
en in Zijn voorhoven met lof.
Wees Hem dankbaar en prijs Zijn naam.
Want de Heer is goed, zijn barmhartigheid is eeuwig
en zijn waarheid duurt van generatie op generatie.
Deel II .
Het tweede deel begint met een zetting van de eerste vier verzen van Psalm 23 voor altsolo, met harpbegeleiding, gevolgd door de sopranen en alten van het koor in canon. De muziek is herkenbaar die van de componist van West Side Story – het 'bluesy' gevoel duidt op de invloed van Amerikaanse populaire muziek. Bernstein wijst er zorgvuldig op dat de solo niet door een vrouw gezongen moet worden, maar 'zonder sentimentaliteit' door een jongen of een mannelijke alt.
Adonai ro'i, lo echsar.
Bin'ot deshe yarbitseini,
Al mei m'nuchot y'nahaleini,
Naf'shi y'shovev,
Yan'cheini v'ma'aglei tsedek,
L'ma'an sh'mo.
Gam ki eilech
B'gei tsalmavet,
Lo ira ra,
Ki Atah imadi.
Shiv't'cha umishan'techa
Hemah y'nachamuni.
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen in groene weiden,
Hij leidt mij langs stille wateren,
Hij herstelt mijn ziel,
Hij leidt mij op de paden van gerechtigheid,
ter wille van Zijn Naam.
Ja, al loop ik
door het dal van de schaduw des doods,
ik zal geen kwaad vrezen,
want Gij zijt met mij.
Uw stok en Uw staf
Zij troosten mij.
De zachte muziek in driekwartsmaat wordt plotseling onderbroken door een geagiteerde en dreigende zetting voor tenoren en bassen van de eerste vier verzen van Psalm 2. Deze boze muziek, die materiaal bevat uit de partituur van West Side Story, is in gewone tijd (vier tellen in een maat).
Lamah rag'shu goyim
Ul'umim yeh'gu rik?
Yit'yats'vu malchei erets,
V'roznim nos'du yachad
Al Adonai v'al m'shicho.
N'natkah en mos'roteimo,
V'nashlichah mimenu avoteimo.
Yoshev bashamayim
Yis'chak, Adonai
Yil'ag lamo!
Waarom woeden de naties,
en bedenken de mensen iets ijdels?
De koningen der aarde stellen zich op,
en de heersers beraadslagen samen
tegen de Heer en tegen zijn gezalfde.
Zeggende: Laten wij hun banden verbreken,
en hun koorden van ons wegwerpen.
Hij die in de hemel zit,
zal lachen, en de Heer
zal hen bespotten!
Bernstein slaagt erin deze twee elementen te combineren als de bovenstemmen meezingen, 'gelukzalig onbewust van de dreiging', om de rest van psalm 23 te zingen. het middelste gedeelte in een andere toonsoort.
Ta'aroch l'fanai shulchan
Neged tsor'rai
Dishanta vashemen roshi
Cosi r'vayah.
Ach tov vachesed
Yird'funi kol y'mei chayai,
V'shav'ti b'veit Adonai
L'orech yamim.
Gij bereidt een tafel voor mij voor
In aanwezigheid van mijn vijanden,
Gij zalft mijn hoofd met olie,
Mijn beker vloeit over.
Zeker, goedheid en barmhartigheid
zullen mij alle dagen van mijn leven volgen,
en ik zal
voor altijd in het huis van de Heer wonen.
Deel III .
Het laatste deel begint met een uitgebreide chromatische orgelprelude gebaseerd op de muziek van het openingskoraal van het hele werk, en op een stijgend motief dat de basis vormt van een groot deel van de daaropvolgende zetting van Psalm 131.
Net als in het openingsdeel gebruikt het ritme van deze zetting een asymmetrische maatsoort (in dit geval maten van tien tellen verdeeld in twee helften van vijf).
Toch staat de sfeer lijnrecht tegenover de uitbundigheid van Beweging I, en draagt ​​de richting 'vredig stromend'. Veel van het koorschrift bestaat uit twee delen, waarbij de bovenste stemmen de lagere stemmen beantwoorden.
Adonai, Adonai
Lo gavah libi,
V'lo ramu einai,
V'lo hilachti
Big'dolot uv'niflaot
Mimeni.
Im lo shiviti
V'domam'ti,
Naf'shi k'gamul alei imo,
Kagamul alai naf'shi.
Yachel Yis'rael el Adonai
Me'atah v'ad olam.
Heer, Heer,
mijn hart is niet hoogmoedig,
noch mijn ogen verheven,
noch oefen ik mezelf
in grote zaken of in dingen
die te wonderbaar voor mij zijn.
Zeker, ik heb
mezelf gekalmeerd en gekalmeerd,
als een kind dat van zijn moeder wordt gespeend,
mijn ziel is zelfs als een gespeend kind.
Laat Israël hopen op de Heer
van nu aan en voor altijd.
Ten slotte keert het openingskoraal van het eerste deel terug, dit keer langzaam en stil, in een onbegeleide zetting van het eerste couplet van Psalm 133, dat de centrale boodschap van het werk uitdrukt.
Hineh mah tov,
Umah naim,
Shevet achim
Gam Yachad.
Amen.
Zie hoe goed,
en hoe aangenaam het is,
voor broeders om
samen te wonen in eenheid.
Amen.


Leonard Benstein
Leonard Bernstein is de zoon van de Oekraïense joden Sam Bernstein en Jennie Resnick van de buitenwijken van Rivne die in 1908 hun sjtetl (een dorpje of stadje met een breed vertegenwoordigde orthodox-joodse gemeenschap.)
ontvluchtten om de dienstplicht te ontlopen in het toen nog tsaristische Rusland. Later studeerde hij aan de Harvard-universiteit en aan het Curtis Institute of Music te Philadelphia. Hij werd voor het eerst bekend toen hij in 1943 bij een concert te New York als dirigent inviel voor de zieke Bruno Walter. Hij maakte in de jaren veertig diverse musicals, die succesvol draaiden op Broadway. In de jaren vijftig dirigeerde hij een keer zo goed als onvoorbereid aan La Scala te Milaan de Medea van Luigi Cherubini met Maria Callas in de hoofdrol. Jarenlang presenteerde hij op televisie een educatief programma over klassieke muziek.
Van 1958 tot 1969 was hij eerste dirigent en artistiek leider van de New York Philharmonic. Met dit orkest nam hij alle symfonieën van Gustav Mahler op. Bernsteins bevlogen interpretaties droegen bij tot hernieuwde belangstelling in de VS voor deze componist. Hij zorgde ook voor eerste uitvoeringen van enkele symfonieën van Charles Ives. Hij legde zich ook toe op componeren. Een van zijn bekendste werken is de (ook verfilmde) musical West Side Story (1957). Hij schreef ook de opera Candide. Bernstein dirigeerde regelmatig de Wiener Philharmoniker, het Koninklijk Concertgebouworkest en het Boston Symphony Orchestra. Met deze orkesten maakte hij ook live-opnamen van concerten.
Tot zijn grootste wapenfeiten als dirigent behoort de wereldpremière van de Turangalîla-symfonie van Olivier Messiaen in 1949. Om de val van de Berlijnse Muur en de aanstaande Duitse hereniging te vieren dirigeerde hij tweemaal de Negende Symfonie van Beethoven, op 23 december 1989 in de Berliner Philharmonie in West-Berlijn en op 25 december 1989 in het Konzerthaus Berlin in Oost-Berlijn. Bernstein verving daarbij in Schillers tekst van het slotkoor Ode an die Freude het woord "Freude" (vreugde) door "Freiheit" (vrijheid). Het tweede concert werd wereldwijd op televisie uitgezonden.
Bernstein musiceerde meeslepend, met inzet van heel zijn wezen. Hij legde veel emoties in de muziek, volgens sommigen ook als er meer aanleiding was tot distantie. In zijn laatste jaren gaf hij de voorkeur aan live-opnamen met publiek boven studio-opnamen. Bernstein was vele jaren een icoon van de klassieke muziek in de VS. Als een van de eerste Amerikaanse musici werd hij geaccepteerd als volledig gelijkwaardig aan Europese topmusici. Hij bezat niet enkel de kwaliteiten van uitvoerend musicus en componist, hij overschreed ook grenzen tussen klassieke muziek en andere muziekgenres en wist als weinig anderen mensen te begeesteren voor muziek.
Bernstein was een van de eerste musici uit de klassieke muziekwereld die de waarde erkenden van rock- en popmuziek. In 1967 vroeg hij in het televisieprogramma Inside Pop: The Rock Revolution aandacht voor The Beatles, The Beach Boys, The Byrds, The Hollies en anderen. Hij zorgde ervoor dat Society's Child van de tiener Janis Ian door Amerikaanse radiostations werd uitgezonden. Dit zeer omstreden nummer ging over een verhouding van een blank meisje met een zwarte jongen.
Leonard Bernstein overleed op 72-jarige leeftijd in New York. Kort daarvoor had hij al zijn afspraken als dirigent afgezegd.


Terug naar de inhoud