Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Ga naar de inhoud
Zingen is twee keer bidden
Requiem (Herbert Howells)
Requiem Herbert Howells
The Hong Kong Bach Chamber Choir
Nicholas Cleobury, conductor
4 August 2012 Hong Kong City Hall Concert Hall
Oefennummers.   
1 t/m 6
Toelichting op het Requiem van Howells
Het requiem is geschreven voor gemengd koor a capella, en wordt soms dubbelkorig tot tienstemmig. Het wijkt sterk af van de traditionele opdeling van een dodenmis. Door zijn eigen selectie van religieuze teksten trad Howells in de voetsporen van bijvoorbeeld Johannes Brahms, die dat ook deed voor zijn Deutsches Requiem. Howells' requiem begint met een Engels Salvator Mundi, gevolgd door Palm 23, Requiem Aeternam, Psalm 121, een tweede requiemzetting en een slotgedeelte voor sopraan-, tenor- en bassolo en zesstemmig koor.
        
Opvallend is zijn keuze voor de taal: voor de psalmteksten ging zijn voorkeur naar het Engels, voor de requiems behield hij het Latijn. Ook inhoudelijk en muzikaal is deze opdeling betekenisvol. Het werk lijkt een dialoog tussen de Engelse psalmteksten die menselijk, troostend en hoopvol klinken, en de Latijnse requiemteksten die eerder ingetogen-bedroefd van karakter zijn, en waarvan de eerste bij het 'et lux perpetua' in een onverwachte dubbelkorigheid openbreekt, die uitgroeit tot een bijna vergeestelijkt klankbeeld. De luisteraar kan dit Requiem van Howells gerust beschouwen als een tweespraak tussen het troostende overleden kind en de intens bedroefde vader.

Terug naar de inhoud