Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Messe solennelle op.16 (Louis Vierne)
Messe Solennelle op.16 -Louis Vierne
Notre Dame de Paris
Pierre Cochereau - grand organ  Mass for choir and two organs (Op.16.)
Oefennummers.
Louis Victor Jules Vierne (8.10.1870  - 2.6.1937) werd blind geboren. Toen hij zeven jaar oud was, onderging hij een operatie aan zijn ogen, die hem gedeeltelijk genas van zijn blindheid.
       
Hij kreeg aanvankelijk muziekles van zijn oom, een organist, en volgde later een opleiding aan het Institut National Des Jeunes Aveugles, waar hij orgelles kreeg, les in contrapunt en fuga en vioolles. Daarna zette Vierne zijn opleiding voort aan het conservatorium van Parijs waar hij orgelles volgde bij Cézar Franck. Na diens dood voltooide Vierne zijn opleiding bij Charles Marie Widor en studeerde af met een eerste prijs in orgelspel. Vierne volgde zijn leermeester op aan de Saint-Sulpicekerk en aan het conservatorium van Parijs. In 1900 werd hij eveneens benoemd tot organist van de  Notre-Dame.
       
Hij kreeg daarnaast ook nog de leiding van de meesterklasse van het Cantorum te Parijs toevertrouwd en gaf les aan verscheidene beroemde organisten als Bonnet, Marcel Dupré, Maurice Duruflé, Albert Schweitzer en Nadia Boulanger. Vierne verwierf zowel in Frankrijk als daarbuiten grote bekendheid als vertolker van andermans werk en improvisator. Als componist was hij in belangrijke mate schatplichtig aan zijn leermeesters C. Franck.
       
Hij schreef overwegend composities voor orgel, waaronder talrijke orgelsymfonieën.Zijn muziek kenmerk zich door de dramatiek en het pathos van de romantiek, maar neigt anderzijds ook naar een impressionistische abstracte moderne stijl. Zoals alle componisten van rond de eeuwwisseling, inclusief zijn leermeester C. Franck, onderging hij de invloed van Wagners componeerstijl. In zijn latere werk herkent men tevens invloeden van de jazzmuziek, hetgeen niet vreemd is aangezien Parijs in de twintigerjaren het Europese epicentrum van de jazz was.
Terug naar de inhoud