Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Ga naar de inhoud
Zingen is twee keer bidden
Tantum Ergo op. 55 (Gabriel Fauré)
Tantum ergo Op. 55 (Gabriel Fauré)
Oefennummer.
Tantum Ergo op. 55
Het Tantum ergo is een loflied op het Allerheiligste. Het wordt gezongen tijdens het plechtig Lof, meestal vlak voor de zegen met het Allerheiligste. Deze zang werd gecomponeerd door de heilige Thomas van Aquino (1225 - 1274). Het Tantum ergo bestaat feitelijk uit het vijfde en zesde couplet (dat zijn de laatste twee coupletten) van het Pange lingua.
Tantum Ergo
Latijnse tekstNederlandse vertaling
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen (Alleluia).
Laten wij dan, diep gebogen,
Prijzen 't grote Sacrament:
Dat de oude wetten wijken
Voor het nieuwe Testament.
Geve het geloof inzicht,
Waar het zintuig niets herkent.
Aan de Vader, aan de Zoon ook
Weze lof en eer gebracht:
Steeds zal men Hun beiden brengen
Eer en roem en hulde en kracht.
Hem die voortkomt uit Hen beiden,
Zij gelijke dank gebracht.
Amen (Alleluja).
Terug naar de inhoud