Nabucco "Openingskoor" Gli arredi festivi - Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Klik voor meer info over componist en/of koorwerk
Openingskoor "Gli arredi festivi"
(maat 1 tot 137) uit Nabucco

Nederlandse tekst openingskoor Nabucco van Verdi.

Tutti
De versieringen moeten worden weggehaald
en het volk van Juda zal zich in rouw hullen.
Want de koning van Assyr overviel ons reeds
als werktuig van de toorn van God.
Het woeste geschreeuw der barbaarse benden
weerklonk in de heilige ruimte van Gods tempel.

Mannen
Scheur uw blanke sluiers, o maagden
en hef uw handen smekend omhoog;
Het vurig gebed van zuivere lippen
is als wierook die opstijgt tot de Heer.
Bid, maagden ....wees niet bevreesd
voor de woede van de vijandelijke machten!

Vrouwen
God, die zweeft op de vleugels van de wind,
die de bliksem doet neerkomen uit dreigende wolken,
verstrooi en verwoest de assyrische legers
en laat de dochter van David weer vreugde genieten.
Wij zondigden....maar laat ons gebed in de hemel genade verwerven en vergeef onze misslagen.

Tutti
Ach! Laat de boze niet godlasterlijk roepen:
"Verbergt de God van Israël Zich uit vrees?"
Maak dat uw zonen geen prooi worden
van hen die uw macht durven verachten.
Maak dat op de troon van David de Assyriër
met zijn dwaze afgoden geen plaats kan nemen.
Terug naar de inhoud